Bine aţi venit pe site-ul Liceului Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti, jud. Iaşi!
ROSE

Home | Istoric | Noutăţi | Legaturi utile | Arhiva | Contact

 

Home
Despre noi
Conducere
Comisii
Cancelarie
Resurse materiale
R.E.D.
Orarul şcolii
Elevi
Examene
Orientare şcolară şi profesională
Proiecte europene
Parteneriate
Revista școlii
Concursuri şcolare
Legislatie
Galerie foto

 
 

 

 
 

 
 

ROSE

 
 

Romania Secondary Education Project

 
     

 • Ghid metodologic ROSE - Limba și literatura romană [...]

 

 • Autori:
 • prof. Casandra Mirela
  prof. Călin Luminiţa Liliana
  prof. Neculăeş Lidia Mihaela
   
 
     
 • Ghid metodologic ROSE - Matematică [...]

 

 • Autori:
 • prof. Paiu Ana Maria
  prof. Balan Maria
  prof. Moglan Dorin Dumitru
   
 
     
 • Ghid metodologic ROSE - Istorie , Biologie, Geografie [...]

 

 • Autori:
 • prof. Axinte Camelia
  prof. Căşuneanu Alina
  prof. Neculăeş Aissa Ana Maria
   
 
     
 

      Proiectul Rose Bac++, din cadrul Proiectului privind invăţămantul secundar ROSE, Schema de granturi pentru licee la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești [...]

 
 

 

 

 

   "Proiectul privind Invățămantul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE) este un proiect complex, distinctiv intre proiectele de educație, care şi-a propus să imbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție in primul an universitar in instituțiile de invățămant finanțate in cadrul proiectului.

      ROSE este un proiect finanțat printr-un imprumut de 200 milioane de euro de către Banca Internaţională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), care contribuie la reducerea abandonului in invățămantul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.[...]"

 
 

 

 
     
     

 

Proiectul ROSE Bac++

     "In unitatea noastră,  in perioada 2018-2022, se derulează Proiectul Rose Bac++, din cadrul Proiectului privind invăţămantul secundar ROSE, Schema de granturi pentru licee.  Proiectul a plecat de la următoarea premisă: O problemă majoră identificată la nivelul unitaţii noastre este rata scăzută de promovare a examenului de bacalaureat.
     Intrările in sistem, reprezentate de mediile de admitere sunt slabe. Astfel, rezultatele inregistrate in cadrul examenului de bacalaureat sunt tot mai scăzute cu fiecare an. Această situaţie afectează continuarea studiilor şi formarea unei cariere prin inscrierea absolvenţilor in invăţămantul superior şi cel postliceal." [...]

Director, prof. Lidia Mihaela Neculăeş - Repere cultural-educaționale, Nr.2 - Iunie 2019, p.114

 
     
     
 

 "ROSE"- viitorul se poate construi prin educație

        "ROSE este un proiect care iși propune să contribuie la reducerea abandonului in invățămantul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Echipa de elaborare a proiectului, a analizat necesitățile educaționale ale elevilor din clasele liceale și a intocmit un plan de activități care să vină in sprijinul lor, sub forma de ore remediale la materii precum limba și literatura romană, matematică, geografie, socio-umane, biologie, dar și activități de de consiliere și orientare și activități extracurriculare, sub forma de excursii tematice și workshop-uri, avand ca scop dezvoltarea abilităților cognitive de analiză, sinteză și sistematizare, precum și creșterea capacității elevilor de a face față stresului inerent unui examen."[...]

prof. Alina Căşuneanu - Repere cultural-educaționale, Nr.5 - Noiembrie 2020, p. 60

 
     
     
 

 

 Despre ROSE și impactul său

        "Acest proiect , care se adresează elevilor de liceu a avut un impact deosebit in creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat de la unitatea noastră de invățămant, rezulatele datorandu-se și intensificării programului de pregătire remedială, astfel la clasela a XII-a s-au desfășurat săptămanal ședințe de pregătire, la disciplinele matematică, biologie, istorie, geografie, iar la limba și literatura romană o dată la două săptămani, datorită situației generate de pandemia de SARS-Cov-2 .
       Pe langă gradul de promovabilitate, impactul orelor remediale a fost vizibil și in notele mari obținute de elevi la examen, astfel din grupul țintă, format din 85 de elevi, un număr de 30 de elevi au fost din clasa a XII-a. Dintre cei 30 de elevi, din anul terminal un elev nu a susțint examenul de bacalaureat, un elev a susținut primele două probe, pe care le-a promovat, dar nu s-a prezentat la a treia proba fiind declarat neprezentat. Dintre elevii participanți, au promovat examenul de bacalaureat un număr de 22 de elevi, 6 fiind declarați respinși - dintre aceștia 3 elevi nu au avut media finală 6, din acest motiv fiind declarați respinși."
[...]

prof. Alina Căşuneanu - Repere cultural-educaționale, Nr.7 - Noiembrie 2021, p. 72

 
     

Beneficiarii direcţi:

 

       85 elevi din grupul ţintă: elevii din ciclul inferior care au inregistrat rezultate cuprinse intre 4 şi 6 la Evaluarea Naţională şi elevii din ciclul superior al liceului care au medii la disciplinele de bacalaureat cuprinse intre 5 si 6, prezintă interes şi sunt motivați să susţină examenul naţional de bacalaureat, au absenteism ridicat, fac parte din familii cu potenţial economic redus şi provin din familii monoparentale, dezorganizate sau cu părinţi plecaţi in străinătate.[...]

Oferta educaționala a liceului - pag.11

 
     

 


 

 

 

  2012-2022 L.T.B.V.Halaucesti. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to nic_unicu@yahoo.com.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate  592 481 vizite, incepand din 24.09.2017. Last modified: 10/20/22.