Bine aţi venit pe site-ul Liceului Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti, jud. Iaşi!
Proiecte europene

Home | Istoric | Noutăţi | Legaturi utile | Arhiva | Contact

Home
Despre noi
Conducere
Comisii
Cancelarie
Resurse materiale
R.E.D.
Orarul şcolii
Elevi
Examene
Orientare şcolară şi profesională
Proiecte europene
Parteneriate
Revista școlii
Concursuri şcolare
Legislatie
Galerie foto

Erasmus+ ROSE
 
 

PROIECTE EUROPENE

 
         
     
         
      DIPLOMA ACREDITARE ERASMUS+  
         
     
         
 
 • Pliantul Proiectului SALES
 
 • PROIECTE EUROPENE
 
 
 • RETROSPECTIVA SALES
 
 • ERASMUS+ K229 LA HĂLĂUCEȘTI
 
 
 • In urma selecției Agenției Naționale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării Profesionale, Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi a primit Acreditarea Erasmus+ cu numărul RO01-KA120-SCH-000044014, pentru perioada 2021 - 2027.[...]
 
 • In perioada 1.09.2020-31.08.2022, s-a derulat Proiectul Erasmus+ KA 229 - School Exchange Partnerships - "Students Actively Learning Entrepreneurial" , cu numărul  2020-1-BE02-KA229-074685_2. [...]
 
 • In perioada 2007-2011, un proiect național on-line reunea cadre didactice din toate colțurile țării, preocupate de terapia prin artă. In cele patru ediții au fost realizate sute de activități, site-ul Artterapia facilitand schimburile de experiență și valorizand ideile creative. Cu speranța regăsirii unora dintre vechii noștri colaboratori, dar și a cooptării in proiect a unor noi colegi, ARTTERAPIA iși deschide din nou porțile.[...]
 
 •  In perioada 02.07.2018 - 01.08.2019, la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi s-a derulat Proiectul de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun",  cu un buget de 38.260 euro. [...]
 

Top three Genetically Modified (GM) crops grown in India and Romania este proiectul derulat in parteneriat cu Vriksha Global School din India pe platforma British Schools Online, scopul acestuia fiind acela de a studia diferitele tipuri de culturi modificate genetic cultivate in India și Romania. Participanți la această activitate au fost elevii clasei a IX-a B, indrumați de profesor Alina Cășuneanu. Aceștia au adunat informații despre diferitele tipuri de culturi modificate genetic, speciile ce conțin gene care le fac fie rezistente la erbicide, insecte, etc. Au stabilit care sunt primele trei culturi modificate genetic, au realizat prezentări PPT: The Top Three GM Crops Grown in Romania, The Advantages of using GM crops și The Disadvantage of Using GM crops.

             Pe 23 octombrie prin intermediul unei conferințe Skype elevii din ambele școli și-au prezentat pe rand lucrările, iar la final au purtat o discuție despre avantajele și dezavantajele culturilor modificate genetic.

           

           Tot in luna octombrie elevii clasei a IV-a A au dialogat cu partenerii lor de la The Mann School din India in cadrul unei sesiuni video Skype, tema intalnirii fiind Self Introduction. Această activitate a oferit elevilor noștri posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare in limba engleză in situații reale de comunicare, de socializare cu partenerii, de a utiliza noi forme de comunicare și tehnologii in mod efectiv și eficient. 

            Menționăm că proiectul eTwinning "Hello, I am Charlie from London" derulat in anul școlar precedent de către aceeași elevi, a obținut Certificatul Național de Calitate (eTwinning Quality Label) și Certificatul European de Calitate (European Quality Label).

 
 

        In perioada 21 - 25 ianuarie 2019 la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" din Hălăucești s-au derulat activităţile din cadrul parteneriatului de colaborare Sister School Project incheiat intre Liceul Teoretic "Bogdan Vodă", Hălăucești și Babaeski Sehit Ersan Yenici Anadolu Lisesi, Turkey. [...]

        Această colaborare urmărește dezvoltarea interesului elevilor pentru insușirea de noi cunoștinţe, a abilităţilor de comunicare intr-o limbă străină, utilizarea noilor forme de comunicare și a noii tehnologii in mod efectiv și eficient, socializarea cu partenerii de proiect și transmiterea de cunostinţe, formarea și dezvoltarea unei conștiinţe cultural-istorice, promovarea școlii, regiunii şi tării noastre şi a partenerilor noștri.[...]

 

 
 • Proiectul Comenius

           Proiectul bilateral Comenius Dincolo de cuvinte. Comunicarea conceptelor, ideilor şi valorilor universale prin intermediul limbajului alternativ al artei s-a desfăşurat in perioada 2011-2013, avand drept coordonator Liceul Ozel Mustafa Yelkenoglu, Kayseri,Turcia.
           Proiectul a urmărit comunicarea conceptelor, ideilor şi valorilor universale evidenţiind bogăţia limbajului universal al artelor: muzică, pictură, sculptură. Fiecare partner a căutat, studiat şi selectat operele de artă din propria cultură, relevante comunicării valorilor universale, plasandu-le, totodată, intr-o anumită perioadă, ceea ce a condus la analizarea contextului istoric şi social al momentului creării lor. Au fost selectate acele creaţii naţionale ce transmit idei şi valori universale (pace, solidaritate, fraternitate, egalitate, dialog, prietenie, libertate, dreptate, fericire, etc.), şi odată alese, acestea au fost prezentate partenerului. Opere de artă, reprezentand valorile ce au format Uniunea Europeană, au fost evidenţiate.
           Prezentarea importanţei artei in comunicarea interculturală, in transmiterea valorilor universale, utilizarea creaţiilor artistice pentru cultivarea valorilor, familiarizarea cu alte ţări şi culturi prin intermediul operelor lor de artă, invăţarea toleranţei faţă de alte culturi, consolidarea dimensiunii europene prin compararea sistemelor de educaţie şi cunoaşterea altor culturi şi situaţii sociale, sprijinirea elevilor pentru a dobandi abilităţi şi competenţe pentru o cetăţenie europeană activă sunt doar cateva din obiectivele proiectului.

 
 • Proiecte eTwinning

          Proiectele Meet me through my writing, Cooking and culture, We cant forget our past, au oferit elevilor noştri posibilitatea de a percepe, accepta, respecta şi experimenta alteritatea, de a-şi forma şi dezvolta abilitatea de comunicare, toleranţa faţă de părerea celuilalt, luarea deciziilor in mod democratic, abilitatea de a evita conflictele, socializarea cu partenerii de proiect şi transmiterea de cunostinţe.
          Proiectul Our colourful world se desfăşoara pe toată durata anului şcolar in curs şi urmăreşte, printre altele, cunoaşterea, intelegerea şi conştientizarea de către elevi a rolului naturii in viaţa noastră, formarea şi dezvoltarea unei conduite responsabile faţă de natură, promovarea şcolii, regiunii şi tării noastre şi a partenerilor noştri.
 

 
 • Proiecte British Schools Online

           Proiectele My daily blog, Great personalities, Climate change: How can we help? au urmarit dezvoltarea interesului elevilor pentru insuşirea de noi cunoştinţe, a abilităţilor de comunicare intr-o limbă străină, utilizarea noilor forme de comunicare şi a noii tehnologii in mod efectiv şi eficient, socializarea cu partenerii de proiect şi transmiterea de cunostinţe, formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe cultural-istorice, i-au determinat pe elevi să devină mai conştienţi de schimbările climei, să aibă un comportament mai atent şi responsabil faţă de mediul inconjurător.
           Proiectul Rights and responsabilities: Superheros of the Millenium se desfăşoară in perioada octombrie-noiembrie 2013, avand drept scop cunoaşterea, inţelegerea şi conştientizarea de către elevi a propriilor lor drepturi şi responsabilităţi şi pregătirea lor pentru a deveni cetăţeni responsabili şi implicaţi.
 

 

 

 

  2012-2024 L.T.B.V.Halaucesti. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to nic_unicu@yahoo.com.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate  917 111 vizite, incepand din 24.09.2017. Last modified: 03/24/24.