Bine aţi venit pe site-ul Liceului Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti, jud. Iaşi!
Comisii

Home | Istoric | Noutăţi | Legaturi utile | Arhiva | Contact

Home
Despre noi
Conducere
Comisii
Cancelarie
Resurse materiale
R.E.D.
Orarul şcolii
Elevi
Examene
Orientare şcolară şi profesională
Proiecte europene
Parteneriate
Revista școlii
Concursuri şcolare
Legislatie
Galerie foto

 

CONSILIUL  PENTRU CURRICULUM

 

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Preşedinte: dir. prof. Neculăeş Lidia Mihaela
Vicepreşedinte: dir. adj. prof. dr. Ghercă Iulian
Membri: prof. Tudorache Monica - Limbă şi comunicare
            prof. Paiu Ana Maria – Matematică
            prof. Enoiu Lenuţa - Ştiinţe
            prof. Axinte Daniela Camelia – Om şi societate;
            prof. Dumea Ionel – Ed. fizică şi arte;
            prof. Tonegaru Cătălin – Tehnologii
            prof. Axinte Daniela Camelia – Consiliere şi  orientare;
            prof. Petrila Petronela – învăţământ primar;
            ed. Neculaes Cecilia – învăţământ preşcolar.
            prof. Casuneanu Alina – comisia  diriginţilor;
           prof. Neculăeş Ana Maria Aissa – responsabil comisia elevilor pe şcoală
  Preşedinte: director adj. prof.dr. Ghercă Iulian
Membrii:  dr. Traciuc Romeo
              ed. Neculăeş Polixenia
              ed. Neculăeş Ceciliaî
              ed. Gavrilescu Domnica
              ed. Bişoc Valeria
              prof. Grozavu Nadia
              prof. Beţă Amelia Vasilica
              înv. Ciurdea Maria
              prof. Juncă Mihaela
              prof. Hogea Olimpia
              prof. Păuleţi Mihaela
              prof. Pleşcan Eugenia
              prof. Juncă Neculai
              prof. Mîrţ Silvia
              prof. Petrescu Lidia
              prof. Călin Luminiţa Liliana
              prof. Petrila Claudia
              prof. Moglan Dumitru Dorin
              prof. Tonegaru Cătălin
              prof. Croitoru Elena Claudia
              prof. Paiu Ana Maria
              prof. Olaru Ionuț
              prof. Culbec Neculae
              prof. Enoiu Lenuţa
              prof. Axinte Camelia
              prof. Balan Maria
              prof. Balan Petru Doru
              prof. Diaconu Dan Gabriel
              prof. Pal Marcela
                 Mocanu Damian - muncitor 
   

COMISIA DE VERIFICARE CATALOAGELOR ŞI DOCUMENTELOR ŞCOLARE

 
Preşedinte: prof. dr. Ghercă Iulian
Membri:  prof. Păuleți Mihaela
             prof.Apostolovici Laura Marilena
             prof.Călin Luminița
             prof. Bîlcu Ioan
 
   

COMISIA DE ETICĂ / DISCIPLINĂ

 
Preşedinte: prof. Enoiu Lenuţa
Secretar:Pleşca Tatiana
Membri: prof. Juncă Neculai
            prof. Pleşcan Eugenia
            inf. Vieru Ştefăniţă
            Mocanu Damian
 
   

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 

Preşedinte : prof. Neculăeş Lidia Mihaela - director
      Membri:prof. Grozavu Nadia – coordonator comisie
              prof. Paiu Ana Maria
              prof. Calin Luminita
              ed. Bişoc Valeria
              Petrila Marius - reprezentant Consiliu Local
              Balhuc Mirela – reprezentant părinţi
              prof. Enoiu Lenuţa – lider sindical
           Andronic Alexandra – reprezentant al elevilor
 
 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI

Preşedinte: prof.dr. Ghercă Iulian
Membri:  prof. Juncă Neculai
             prof. Axinte Camelia
             prof. Oneata Elena Larisa
         
 
 
     

COMISIA P.S.I. ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSEI "BANI DE LICEU"

Preşedinte: director adj. Ghercă Iulian
Membri: laborant prof. Pal Marcela
            Inf. Vieru Ştefăniţă
            prof. Leahu Agnesa - bibliotecar       
            Gurgu Pavel – paznic
            Mocanu Damian - muncitor
            Mocanu Iulian teofil - paznic
  Preşedinte: prof. Neculăeş Lidia Mihaela
Membri: prof. Mirt Silvia
            prof. Casuneanu Alina
            prof. Balan Maria
            prof. Calin Luminita
            prof. Tudorache Monica
            prof Balan Petru Doru
            prof. Enoiu Lenuţa
            cont. Batovici Doru
            inf. Vieru Ştefăniţă
            prof.Asaftei Iolanda
   

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

 

Preşedinte: prof. Axinte Daniela Camelia - coordonator
Membri:  prof. Petrescu Lidia,
             prof. Călin Luminiţa
             prof. Păuleţi Mihaela
             prof. Leahu Agnesa - bibliotecar
             ed. Neculăeş Polixenia
 

   

COMISIA DE PROIECTE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Coordonator: prof Tudorache Monica
Membrii: prof. Petrila Claudia Ana
             prof. Călin Luminiţa Liliana
             prof. Păuleţi Mihaela
 
     

COMISIA PENTRU BURSE SOCIALE

 

COMISIA PENTRU BURSA PROFESIONALĂ

Preşedinte : prof.Neculăeş Lidia Mihaela
Membri: prof. Asaftei Iolanda – membru ;
            Asoltani Costica –  reprezentant părinţi;
            Andronic Gheorghe – membru.
            Batovici Doru – membru
 
  Preşedinte – prof.dr. Ghercă Iulian
Membri: Pleşca Tatiana – secretar
            Batovici Doru – adm.
            prof. Dumea Ionel
            prof. Tonegaru Cătălin
     

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

 

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

Preşedinte : prof.Neculăeş Lidia Mihaela
Responsabili: prof. Olaru Ionuţ
                   prof. Axinte Daniela Camelia
  prof. Juncă Mihaela – coordonator comisie
prof. Diaconu Dan Gabriel – membru
     

COMISIA PENTRU CURĂȚENIE ȘI IGIENĂ PE ȘCOALĂ

 

COMISIA PENTRU IMAGINEA ȘCOLII ȘI REALIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE

Preşedinte:  prof. Pal Marcela Luiza
Membri: prof. Grozavu Nadia
            prof. Păuleţi Mihaela
            prof. Mîrţ Silvia
            îngrij. Giurgică Mihaela
            îngrij. Măriuţ Maricica
            îngrij. Tălmăcel Marilena
            îngrij. Bejan Lia Isabela
  Presedinte - prof.Neculăeş Lidia Mihaela – director – purtător de cuvânt al școlii cu presa
Membri: prof. Ghercă Iulian – director adjunct
            prof.Tonegaru Catalin
            prof. Juncă Neculai
     

COMISIA  DE ARHIVARE

 

COMISIA PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

Presedinte: prof. Neculăeş Lidia Mihaela 
Membri: prof. Asaftei Iolanda – secretar sef
            ec.Batovici Doru – contabil sef
            ec. Plesca Tatiana – secretar
            prof. Pal Marcela - laborant
  Presedinte: prof. Neculăeş Lidia Mihaela
Membri:prof. Juncă Mihaela
           prof. Mîrţ Silvia
           prof. Enoiu Lenuţa
           prof. Tonegaru Cătălin
           Andronic Alexandra - reprezentant elevi;
           Balhuc Mirela – reprezentant părinţi
     

COMISIA CENTRALĂ  DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

SUBCOMISIA CENTRALĂ  DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Preşedinte: Neculăeş Lidia Mihaela
Membri: prof. Ghercă Iulian
            cont. Batovici Doru
  Preşedinte: prof. Petrila Petronela
Membri: ed. Bişoc Valeria
            Pleşca Tatiana
            Leahu Agnesa
            Pal Marcela Luiza
     

COMISIA DE INVENTARIERE ŞI CASARE

 

COMISIA RESPONSABILĂ CU GESTIONAREA BAZEI DE DATE NAȚIONALE A EDUCAȚIEI  LA NIVELUL UNITĂȚII  DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Preşedinte: prof. Neculăeş Lidia Mihaela
Membri: prof. Ghercă Iulian
            bibliotecar Leahu Agnesa
            lab. Pal Marcela Luiza
            Inf. Vieru Ştefăniţă 
            prof. Petrila Petronela
            ed. Bişoc Valeria 
  Preşedinte: prof. Neculăeş Lidia Mihaela Membri: prof. Asaftei Iolanda – secretar sef
            ec.Batovici Doru – contabil sef
            inf. Vieru Ştefăniţă
            
     

COMISIA PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Responsabil: - prof. Ghercă Iulian;
Membri: prof. Bălcu Ioan
            prof. Moglan Dumitru Dorin;
            prof. Ciurdea Maria.
  Prof. Ghercă Iulian – coordonator comisie;
prof. Juncă Mihaela – membru;
prof. Petrila Petronela – secretar comisie.
     

COMISIA PENTRU ACORDAREA DE RECHIZITE ŞCOLARE

 

COMISIA DE ELABORARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Preşedinte: Prof Ghercă Iulian
Membrii:  Batovici Doru
              Leahu Agnesa
              Plesca Tatiana
  Presedinte : prof. Neculăeş Lidia Mihaela
Secretar : prof. Asaftei Iolanda
Membrii : prof. Călin Luminiţa Liliana - Limbă şi comunicare
      prof. Moglan Dumitru Dorin – Matematică
      prof. Enoiu Lenuţa - Ştiinţe
      prof. Axinte Camelia – Om şi societate;
      prof. Atomei Sorin – Ed. fizică şi arte;
      prof. Tonegaru Cătălin – Tehnologii
      prof. Axinte Daniela Camelia – Consiliere şi orientare.
      prof. Petrila Petronela – Comisia metodică a învăţătorilor
      ed. Bişoc Valeria – Comisia metodică a educatoarelor
 

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ŞI A SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

Preşedinte: prof.dr. Ghercă Iulian;
Membri: prof. Pal Marcela Luiza
            inf. Vieru Ştefăniţă.
 

Home | Despre noi | Conducere | Comisii | Cancelarie | Resurse materiale | R.E.D. | Orarul şcolii | Elevi | Examene | Orientare şcolară şi profesională | Proiecte europene | Parteneriate | Revista școlii | Concursuri şcolare | Legislatie | Galerie foto

 © 2012-2021 L.T.B.V.Halaucesti. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to nic_unicu@yahoo.com.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate  247 809 vizite, incepand din 24.09.2017. Last modified: 05/23/21.