Bine aţi venit pe site-ul Liceului Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti, jud. Iaşi!
Despre noi

Home | Istoric | Noutăţi | Legaturi utile | Arhiva | Contact

Home
Despre noi
Conducere
Comisii
Cancelarie
Resurse materiale
R.E.D.
Orarul şcolii
Elevi
Examene
Orientare şcolară şi profesională
Proiecte europene
Parteneriate
Concursuri şcolare
Legislatie
Galerie foto

despre noi istoric organigrama plan scolarizare regulament
 

"Emoţiile transformă intunericul in lumină."

 
                                                   VIZIUNEA ŞCOLII         
         Şcoala noastră - o şcoală pentru comunitate, o şcoală pentru Europa!
 
     
 

                                                 MISIUNEA ŞCOLII
         Furnizarea unui cadru organizat pentru educaţia copiilor, tinerilor şi adulţilor in vederea integrării pe piaţa locală, naţională şi europeană a muncii, inserţiei sociale, pentru muncă responsabilă aducătoare de plusvaloare, in spiritul toleranţei, multiculturalităţii, pluriconfesionalismului şi a respectului pentru individualitate.
         Misiunea specifică şcolii noastre se defineşte ca o posibilitate de a le asigura elevilor care o frecventează egalitatea de şanse in plan instructiv şi educaţional.
         Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, işi propune următoarele ținte strategice:
         1. creșterea calității invățămantului la standarde europene și centrarea educației pe elev;
         2. adaptarea ofertei educaționale atat la nevoile elevilor cat și la cerințele de pe piața muncii la nivel național și european;
         3. promovarea invățării pe tot parcursul vieții in vederea creșterii competitivității, a dezvoltării personale și a potențialului de angajare;
         4. reducerea anuală a ratei absenteismului școlar cu minim 20% prin identificarea corectă a cauzelor și prin aplicarea unor soluții optime;
         5. utilizarea in procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferențiată a elevilor
         6. implicarea activă a 80% dintre cadrele didactice in activitățile de perfecționare: grade didactice, cursuri postuniversitare, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, doctorate, cursuri de formare etc., in raport cu tendințele de dezvoltare personală și ale școlii, in vederea imbunătățirii calității procesului de invățămant și a realizării unui invățămant de tip european
         7. generalizarea utilizării calculatorului in cadrul procesului instructiv-educativ;
         8. asigurarea condițiilor materiale optime pentru realizarea activităților instructiv-educative
         9. implicarea școlii in parteneriate și colaborări externe in vederea cunoașterii, implementării și raportării la dimensiunea europeană a educației;
        10. aplicarea legislației cu privire la implementarea descentralizării;
        11. susținerea și creșterea rolului educației nonformale și informale.

 
     
                                  Valorile educaţionale promovate de şcoala noastră:
respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
asumarea responsabilităţilor;
promovarea succesului şi a eficienţei;
competitivitatea;
cultivarea iniţiativei, a adevărului;
pluriconfesionalismul; 
disciplina muncii;
toleranţa.
 
 
  RAPORT DE ACTIVITATE -  SEMESTRUL I AN ŞCOLAR: 2013-2014
 
  Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti - Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada 2007 - 2014, actualizat X.2013

Home | Despre noi | Conducere | Comisii | Cancelarie | Resurse materiale | R.E.D. | Orarul şcolii | Elevi | Examene | Orientare şcolară şi profesională | Proiecte europene | Parteneriate | Concursuri şcolare | Legislatie | Galerie foto

  2002-2013 L.T.B.V.Halaucesti. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to nic_unicu@yahoo.com.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate  12 803 vizite, incepand din 24.09.2017. Last modified: 09/24/18.