Bine aţi venit pe site-ul Liceului Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti, jud. Iaşi!
Regulament

Home | Istoric | Noutăţi | Legaturi utile | Arhiva | Contact

Home
Despre noi
Conducere
Comisii
Cancelarie
Resurse materiale
R.E.D.
Orarul şcolii
Elevi
Examene
Orientare şcolară şi profesională
Proiecte europene
Parteneriate
Concursuri şcolare
Legislatie
Galerie foto

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
al Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”

 

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE
 

        Art. 1.
a) Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) a fost conceput pe baza Legii nr.1/2011, a Contractului Colectiv de Muncă si a Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat de OMEdC 4925/2005, pe baza propunerilor cadrelor didactice, ale părinţilor şi ale elevilor.
b) Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar cu prevederile specifice, rigorile şi tradiţiile Liceului Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăuceşti.
c) Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.
d) Prezentul regulament concretizează şi completează, potrivit situaţiei reale Liceului Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăuceşti, prevederile ROFUIP elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru sporirea eficienţei întregului proces instructiv-educativ.
         Art. 2.
a) Denumirea: Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăuceşti, judeţul Iaşi, care funcţionează cu această titulatură din anul şcolar 2012
b) Adresa: com. Hălăuceşti, judeţul Iaşi; telefon/ fax 0232717513; e-mail: liceul.halaucesti@yahoo.ro;
c)Liceul nostru oferă servicii educaţionale prin:
• învăţământ preşcolar
• învăţământ obligatoriu de 10 ani – clasele I – X, ciclul inferior al liceului
• învăţământ liceal – ciclul superior
• învăţământ profesional,profil mecanic
d) Activitatea din Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” se desfăşoară în 3 locaţii:
• Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăuceşti;
• Grădiniţa cu Program Normal Hălăuceşti;
• Şcoala Gimnazială Luncaşi.

[continuare]

      COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ

 


Home | Despre noi | Conducere | Comisii | Cancelarie | Resurse materiale | R.E.D. | Orarul şcolii | Elevi | Examene | Orientare şcolară şi profesională | Proiecte europene | Parteneriate | Concursuri şcolare | Legislatie | Galerie foto

 © 2002-2013 L.T.B.V.Halaucesti. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to nic_unicu@yahoo.com.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate  12 803 vizite, incepand din 24.09.2017. Last modified: 09/24/18.