Bine ati venit pe site-ul Proiectului "Students Actively Learning Entrepreneurial Skills"!
Diseminare
Home Despre proiect Echipele de proiect Mobilităţi Activităţi Schimburi culturale Diseminare Contact
 
         
 

Mobilitatea din Bulgaria - din cadrul Proiectul Erasmus+ KA229 - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills - o experiență așteptată și reușită in pofida pandemiei [newspascani.com]

       După o intarziere de un an de zile a avut loc - in condiții extrem de dificile din cauza pandemie - prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA 229 dedicat elevilor - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills (Nr. de referință 2020-1-BE02-KA229-074685_2 ). Școala gazdă, parteneră in proiectul menționat, Professionalna Gimnaziya po Transport, din Bulagaria a pregătit această mobilitate și activitățile specifice prevazute in proiect - respectand toate normele impuse de pandemie și asigurand un climat oportun invățării pentru toți participanții elevi și profesori din țările partenere: Belgia, Cehia, Romania și Turcia (din pacate din cauza restricțiilor existente elevii din Turcia nu au putut fi prezenți fizic, ei s-au alăturat la unele activități in format on line).[citeste mai mult]

 

     
 

Proiectul Erasmus+ K229 - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills - Prima mobilitate - Comunicat de presa din 26.10.2021 [newspascani.com]

            Proiectul depus și castigat de Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești- Students Actively Learning Entrepreneurial Skills ( Nr. de referință 2020-1-BE02-KA229-074685_2 )- se referă la parteneriate de schimb interșcolar KA 229, are un buget de 30.480 euro și se ar fi trebuit să se desfășoare pe o perioadă de doi ani de zile intre 1-09-2020-31.08.2022. Din cauza pandemiei și a restricțiilor existente nu s-a putut realiza pană in prezent nici o mobilitate. Astfel impreună cu partenerii din celelalte patru țări s-a hotarat prelungirea perioadei de implementare cu incă un an, adică pană la data de 31.08.2023.[citeste mai mult]

     
 

Un nou proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești

      Anul acesta a fost depus un nou tip de proiect Erasmus+ care implică și are in prim-plan elevii și experiența europeană ce o vor dobandi- Parteneriate Strategice. Acest tip de proiect crează "punți" de legătură intre parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Avand in vedere faptul că in cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează in mod natural prin accentul care cade in special pe dezvoltare organizațională.[...]

   

 

 

 

O nouă experiență europeană la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești - o șansă pentru elevi și comunitate

Director adj. prof. doctor  Iulian Ghercă

      In urmă cu patru ani, la nivelul Liceului Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești s-a hotărat acordarea unei atenții deosebite procesului de internaționalizare a instituției, de racordare a acesteia la realitățile societății actuale, la nevoile și preocupările elevilor, piața muncii și evoluția in carieră, in contextul european. Pentru a putea realiza acest obiectiv am recurs la accesarea de fonduri europene nerambursabile. Erasmus+ este programul Uniunii Europene care are scopul de a moderniza și internaționaliza educația, formarea profesională și lucrul cu tineretul. Pentru oameni, el oferă posibilitatea de a-și dezvolta competenețele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini), precum și de a face schimb de experiențe cu persoane cu interese similare din alte țări. Pentru organizații, acesta oferă un suport financiar cu scopul de a-și dezvolta capacitatea managerială de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care ii deservesc și comunităților pe care le sprijină prin proiecte internaționale. In cadrul Erasmus+ pot fi susținute prin intermediul Agențiilor Naționale trei tipuri de proiecte: mobilitate, parteneriat strategic și dialog structurat pentru tineret. In cadrul secțiunii Parteneriat strategic, sunt vizate cinci domenii: educația adulților, educație școlară, formare profesională, tineret și universitar. Proiectele de parteneriat strategic işi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.[...]

     

 

Proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ K229 - un nou pas in internaționalizarea Liceului Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești

Director adj. prof. doctor  Iulian Ghercă

           Incă din anul 2017, la nivelul Liceului Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești s-au luat măsuri concrete privind gradul de internaționalizare a instituției, de conectare a acesteia la realitățile, principiile și valorile europene. Implementarea in bune condiții a proiectului "Școala - o șansă pentru un viitor mai bun", cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, in perioada iulie 2018 - august 2019, a deschis drumul colaborării instituționale cu școli și organizații din Europa. In baza acestor contacte stabilite in acest an, se dorește depunerea unor proiecte de parteneriat strategic cu școli din spațiul europen prin depunerea a două candidaturi de proiecte Erasmus+ K229, in calitate de parteneri.[...]