Bine ati venit pe site-ul Proiectului "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun" de la  Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi!
Despre proiect
Home Despre proiect Echipa de proiect Mobilităţi Activităţi Revista Diseminare Contact
 
 
 

       Proiectul de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356, "Școala - o șansă pentru un viitor mai bun", este cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești.
       Liceul Teoretic Bogdan Voda
iși propune ca prin implementarea proiectului "Școala - o șansă pentru un viitor mai bun" să rezolve  nevoile iminente și să diminueze alte nevoi identificate la nivelul școlii. Experiența europeană și formarea profesorilor participanți la mobiliatate să facă din școala noastră un loc mai atractiv, atat pentru elevi cat și pentru personalul școlii. La cele patru cursuri de formare selectate vor participa un număr de 16 cadre didactice.
        SCOPUL participării este:
Formarea personală și profesională a 16 cadre didactice
in vederea adoptării și utilizării standardelor europene in procesul educativ, asigurării egalității de șanse tuturor educabililor, imbunătățirii rezultatelor școlare, diminuarea absenteismului, determinarea cat mai multor elevi să-și continuie studiile liceale in instituția noastră, spre o carieră de succes.
        Obiectivele care se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului "Școala - o șansă pentru un viitor mai bun" pe durata proiectului și in urmatorii 2 ani școlari sunt:
       Obiectivul 1: Dezvoltarea tehnicilor de autocunoaștere și de gestionare și autocontrol a propriilor emoții la 4 cadre didactice din școala care vor participa la cursul de formare: "Life coaching for teachers: happy teachers for better students" desfășurat in perioada 15.10.2018 - 20.10.2018 in Barcelona, Spania - vizand crearea unui mediu mai atractiv și motivant pentru elevi și profesori.
        Obiectivul 2: Dezvoltarea abilităților de management al clasei de elevi și la 4 cadre didactice din școala care vor participa la cursul de formare: "Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies" desfășurat in perioada  03.12.2018 - 08.12. 2018 la Florenta, Italia - vizand diminuarea absenteismului cu un procent de 5% și cresterea interesului pentru școala și educație.
        Obiectivul 3: Dezvoltarea abilităților de utilizare a metodelor de predare interactive și a noii tehnologii la 4 cadre didactice din școala care participă la cursul de formare: "Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners' motivation" desfășurat in perioada  04.02.2019 - 08.02.2019 la Konstanz, Germania - vizand imbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor (diminuarea cu 5% a mediilor cuprinse intre 5-7,99 și creșterea cu 5% a promovării examenelor naționale)  și utilizarea de către profesori a metodelor moderne centrate pe elev.
        Obiectivul 4: Dobandirea unor cunoștințe despre sistemele și standardele educaționale europene de către 4 cadre didactice din școala care participă la cursul de formare: "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in SWEDEN" desfășurat in perioada 24.03.2019 - 30.03.2019 la Stockholm, Suedia - avand in vedere raportarea școlii noastre la aceste standarde și implementarea unor metode și strategii manageriale europene in instituție (adaptate la realitățile sistemului romanesc și la specificului școlii) care să ducă la indeplinirea planului de școlarizare și la păstrarea nivelului liceal.
        Ca urmare a participării la activitățile de mobilitate incluse in proiectul "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun", Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti işi propune să desfășoare urmatoarele activități pentru a atinge obiectivele propuse:
        - participarea la cele 4 cursuri de formare internațională selectate, desfășurate in perioada octombrie 2018 - iulie 2019, a 16 persoane din cadrul școlii;
        - desfășurarea unor activități de diseminare a experienței, a impresiilor și  a informațiilor dobandite datorită participării la cursurile de formare, prin realizarea unor prezentări și lansarea unor dezbateri in cadrul ședintelor consiliului profesoral, al consiliului de administrație (unde participă și reprezentanții părinților și ai comunității locale), in cadrul unor cercuri metodice; prin intermediul paginii web a proiectului, unde se vor posta prezentări și imagini dar și pe pagina de Facebook; prin realizarea unor articole și materiale ce vor fi publicate in revista școlii;
        - realizarea a trei lecții demonstrative in care se vor utiliza metode moderne și conceptul de predat interactiv folosind noile tehnologii in vederea motivării elevilor;
        - desfășurarea unor activități de promovare și mediatizare a instituției, convingerea părinților și elevilor de importanța continuării studiilor și inscrierea la liceu.
        In perioada derulării proiectului și in următorii doi ani școlari (2019-2020 și 2020-2021) instituția iși propune:
        - diminuarea cu 5% a numărului de absențe pe elev, a numărului de elevi aflați in risc educațional, a procentului de elevi cu medii intre 5-7,99;
        - creșterea cu 5% a procentului celor care susțin și promovează examenele naționale;
        - indeplinirea planului de școlarizare și menținerea liceului cu cele două profile uman și real;
        - perfecționarea a 16 profesori și utilizarea metodelor moderne centrate pe elev.
        Grupurile țintă sunt constituite din 16 participanți, cadre didactice la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești care sunt motivate și au nevoia participării la activitatea de formare cu titlul menționat anterior.