Bine ati venit pe site-ul Proiectului "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun" de la  Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi!
Activităţi
Home Despre proiect Echipa de proiect Mobilităţi Activităţi Revista Diseminare Contact
 
           
   

        Miercuri, 29 mai 2019, elevi din clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială  Vasile Alecsandri Mircești, insoțiți de profesorii diriginți, s-au aflat in vizită la liceul nostru. Domnul prof. dr. Iulian Ghercă, directorul adjunct al unității noastre a prezentat oaspeților oferta educatională a Liceului Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești pentru anul școlar 2019 - 2020, dar și  Proiectul Erasmus +  KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun". Prof. Aissa Neculăeș și Neculai Juncă le-au prezentat aspecte relevante din cele patru mobilități ale proiectului, site-ul liceului și i-au familiarizat pe elevii și profesorii mirceșteni cu aplicațiile Kahoot! și Plickers.

   
   
   
         
             Miercuri, 29 mai 2019, in cadrul programului "Școala altfel" elevii claselor a VIII-a de la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești au fost implicați in activități de diseminare din Proiectului Erasmus +  KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun". Prof. Aissa Neculăeș și Neculai Juncă le-au prezentat aspecte din cele patru mobilități și i-au familiarizat cu aplicațiile Kahoot! și Plickers.    
   
   
         

OPINIA CITITORULUI

 

      Luni, 27 mai 2018,  intr-o atmosferă sărbătorească, a fost lansat cel de-al doilea număr al revistei Repere cultural educaționale. La eveniment au participat profesori bibliotecari din zona Pașcani, aflați la activitatea Cercului Metodic al Bibliotecarilor Școlari din jud. Iași, cadre didactice ale liceului nostru, părinți și elevi.

       In alocuțiunea dumnealui, dl. prof. dr. Iulian Ghercă, directorul publicației, a vorbit despre apariția revistei in contextul derulării Proiectului Erasmus +  KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun", despre articolele și studiile valoroase apărute in cuprins, despre importanța acestui demers pentru liceul nostru și pentru comunitate.

        Dl. prof. Neculai Juncă a prezentat un amplu material cu aspecte și momente importante din cadrul celor patru mobilități ale proiectului, dar și principalele aplicații ale platformei Web 2.0 Tools.

       Din partea invitaților a vorbit prof. Maria Iacob, bibliotecar la Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani, care a felicitat Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești pentru realizări. 

   
   
   
         

 

     Vineri, 24 mai 2019, in cadrul activităților Cercului Metodic al Invățămantului Primar desfășurate la Școala Gimnazială Răchiteni, d-l prof. Neculai Juncă a supus atenției participanților un amplu material de prezentare a Proiectului Erasmus +  KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun", precum și jocuri didactice care valorifică aplicațiile Web 2.0 Tools in activitatea la clasă. A fost prezentat de asemenea, site-ul liceului, site-ul proiectului și, in format electronic, cele două numere ale revistei Repere cultural educaționale.

      Activitatea de diseminare a reprezentat o bună promovare a imaginii liceului nostru in randul cadrelor didactice din localitățile aflate in proximitatea comunei Hălăucești.

   
   
   
         
   

    Miercuri,17 aprilie 2019, elevii clasei a VIII-a  de la Scoala Gimnaziala Rachiteni s-au aflat in vizita liceul nostru. Impreuna cu elevii nostri, ei au participat la o activitate interactiva de utilizare a noilor tehnologii in cadrul procesului instructiv-educativ, organizata de prof. Neculai Junca.

   
   
   
         
 

       Vineri, 12 aprilie 2019, prof. Neculăeș Aissa și prof. Petrila Claudia a făcut o amplă prezentare a Proiectului Erasmus+  Școala - o șansă pentru un viitor mai bun in cadrul Cercului Metodic al Consilierilor Educativi care s-a desfășurat la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești.

      Participanții au avut prilejul de a afla informații despre activitățile desfășurate in cadrul mobilităților din proiect, a noutăților privind managementul clasei de elevi, precum și psihologia socială,  motivarea elevilor și invățarea interactivă prin intermediul jocului didactic si al platformei Web 2.0 Tools și a sistemului de invățămant suedez.

        Prof. Neculai Juncă a oferit profesorilor participanți o activitate demonstrativă de utilizare a aplicației Kahoot! Testele propuse au oferit invitaților posibilitatea  de a interacționa direct cu astfel de aplicații  și de a se familiariza cu modul de lucru, cu avantajele utilizării noilor tehnologii in procesul didactic.

   
   
   
   

      Activitatea de diseminare a fost reluată și după-amiază la Cercul Metodic al Profesorilor de Matematică și Cercul Metodic al Profesorilor de Fizică.

   
   
   
         
 

      Sambătă, 6 aprilie 2019, la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești a avut loc activitatea metodică a Cercului Metodic al Profesorilor de Religie, la care au participat profesori din toată zona Moldovei. Cu această ocazie, prof. Neculai Juncă a făcut o amplă prezentare a Proiectului Erasmus+  Școala - o șansă pentru un viitor mai bun.

      Participanții au primit informații despre activitățile desfășurate in cadrul mobilităților din proiect, a noutăților privind psihologia socială, managementul clasei de elevi, motivarea elevilor și invățarea interactivă prin intermediul jocului didactic si al platformei Web 2.0 Tools.

        Quiz-ul "Spiritualitate creștină" a oferit profesorilor participanți prilejul de a interacționa direct cu astfel de aplicații  și de a se familiariza cu modul de lucru, cu avantajele utilizării noilor tehnologii in procesul didactic.

   
   
   
         

OPINIA CITITORULUI

 

      Joi, 7 martie 2019, la Căminul Cultural Hălăucești, județul Iași, intr-o atmosferă sărbătorească, a avut loc lansarea primului număr al revistei Repere cultural-educaționale. La eveniment au participat reprezentanți ai comunității locale, ai parohiei romano-catolice, conducerea liceului, numeroși părinți și elevi. Apărută la Editura Pim Iași, in codiții grafice deosebite, revista s-a bucurat de numeroase aprecieri asupra conținutului diversificat, a materialelor interesante și bine argumentate, a evocărilor și studiilor valoroase.

       In discursul dumnealui,  dl. prof. dr. Iulian Ghercă, directorul revistei, a subliniat apariția acesteia in contextul derulării Proiectului Erasmus+  Școala - o șansă pentru un viitor mai bun, dar și necesitatea unei publicații in cadrul unei comunități cu vechi tradiții culturale.

       Prin intermediul prezentărilor realizare de prof. Alina Cășuneanu, prof. Călin Luminița și prof. Neculai Juncă, publicul participant a fost informat despre activitățile desfășurate in cadrul mobilităților de la Barcelona, Florența și Konstanz, avand de asemenea posibilitatea de a experimenta aplicația Kahoot, din cadrul platformei Web 2.0 Tools.

   
     

 

   
         

           Vineri, 23 nov. 2018, in cadrul activităților  Cercului Metodic al Invățămantului Primar desfășurate la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, d-na prof. Mirț Silvia a supus atenției participanților un amplu material de prezentare a Mobilității Barcelona din cadrul Proiectului Erasmus +  KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun".    
   

 

   
         

 

Planul de monitorizare a Proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 - Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356, "Şcoala - o şansă pentru un viitor mai bun".